Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ
  • Đo mắt miễn phí

anh Đức

anh Đức

Dạo này mắt mình hay bị mỏi, nhìn không rõ màn hình máy tính và khi đọc sách thì chữ cũng không rõ vì thế nên mình đi kiểm tra và đo mắt xem như thế nào.Tham khảo nhiều nơi thì mình thấy MẮT KÍNH ĐIỆN BIÊN PHỦ là nơi mà mình rất nhiều đánh giá tích cực,sự thật khi đến cửa hàng thì trải nghiệm 25p đo mắt chọn gọng lắp tròng thì mình cảm thấy rất hài lòng.

Facebook